توسعه اقتصادی در عصر شکوفایی اکوتوریسم و بوم گردی در آباده

توسعه اقتصادی در عصر شکوفایی اکوتوریسم و بوم گردی در آباده

بوم گردی یا اکوتوریسم به عنوان نوع جدیدی از فعالیت های گردشگری، بیش از یک دهه است که در کشورمان شکل گرفته و به دلیل تأکید بر مشارکت جامعه محلی، توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی و مسائل زیست محیطی، پیوند عمیقی با توسعه پایدار گردشگری دارد.؛

گفتگو

    Sorry, no posts matched your criteria.

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب