عاشقانه‌هایی بر چوب/ منبت آباده پا به جهان می گذارد

عاشقانه‌هایی بر چوب/ منبت آباده پا به جهان می گذارد

چوب همیشه قصه درخت را روایت می‌کند. جان دارد؛ حرف می‌زند؛ قصه می‌گوید. از باران؛ از پرندگان، از مسافر‌های خسته و عاشق، از کوبه‌های سرد تبر.                                  گُل هایش عطر دارد، مرغ هایش آواز می‌خوانند و نقش و نگارش نقب

گفتگو

    Sorry, no posts matched your criteria.

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب